POVESTE de CRĂCIUN

23 decembrie 2007
O veche ?i cunoscut? legend? poveste?te c? în mândrele p?duri de odinioar? ale Libanului s-au n?scut trei cedri. Dup? cum ?tie toat? lumea, cedrii au nevoie de mult timp ca s? creasc? ?i acei copaci au petrecut veacuri îndelungi cugetând la via??, la moarte, la natur?, la oameni.

Au fost de fa?? la sosirea unei expedi?ii din Israel, trimise de c?tre Solomon, iar mai apoi au v?zut p?mântul acoperit de sânge în timpul b?t?liilor cu asirienii. I-au cunoscut pe Iezabel ?i pe profetul Ilie, du?mani de moarte. Au fost martori la n?scocirea alfabetului ?i-au fost ului?i de caravanele care treceau, cu poveri de pânzeturi colorate.

Într-o buna zi s-au hot?rât s? discute despre viitor.

- Dup? toate câte le-am v?zut – zise primul cedru – vreau s? fiu pref?cut în tronul celui mai puternic împ?rat de pe p?mânt.

- Mie mi-ar pl?cea s? fac parte din ceva care s? preschimbe pentru totdeauna R?ul în Bine -, coment? cel de-al doilea .

- În ce m? prive?te, a? vrea ca oamenii, ori de câte ori m? vor privi, s? se gândeasc? la Dumnezeu – a fost r?spunsul celui de-al treilea.

S-a mai scurs o vreme ?i s-au ivit ni?te t?ietori de lemne. Cedrii au fost t?ia?i ?i înc?rca?i pe o corabie ca s? fie du?i departe.

Fiecare dintre copacii aceia avea o dorin??, dar realitatea nu întreab? niciodat? ce-ar avea de f?cut cu visele; primul a slujit la construirea unui ad?post pentru vite, iar prisoasele i-au fost folosite ca s? propteasc? fânul. Al doilea copac a devenit o mas? foarte simpl? care a fost vândut? apoi unui negustor de mobile. Întrucât lemnul celui de-al treilea copac nu ?i-a g?sit cump?r?tori, a fost t?iat ?i stivuit în depozitul unui mare ora?.

Neferici?i, ei se tânguiau: “Lemnul nostru era deosebit, dar nici unul nu ?i-a g?sit ceva frumos ca folosin??.”

S-a mai scurs o vreme ?i, într-o noapte spuzit? de stele, o pereche care nu-?i putuse g?si nici un loc unde s? se oplo?easc?, s-a hot?rât s?-?i petreac? noaptea în staulul ce fusese construit din lemnul primului copac. Femeia striga în durerile facerii ?i în cele din urm? a n?scut chiar acolo, a?ezându-?i pruncul în fânul ?i printre lemnele care-l sprijineau.

În aceea?i clip?, primul cedru a în?eles c? visul îi fusese împlinit: acolo era cel mai mare dintre to?i împ?ra?ii p?mântului.

Ani de zile dup? aceea, într-o cas? modest?, mai mul?i b?rba?i s-au a?ezat în jurul unei mese care fusese f?cut? din lemnul celui de-al doilea cedru. Unul din ei, înainte de-a începe ceilal?i s? m?nânce, a spus câteva cuvinte despre pâinea ?i vinul pe care le avea în fa??.

?i cel de-al doilea cedru a în?eles în aceea?i clip? c? el sus?inea nu doar un pahar ?i o bucat? de pâine, ci leg?mântul dintre om ?i Dumnezeire.

A doua zi au fost sco?i doi dulapi din cel de-al treilea cedru ?i a?eza?i sub form? de cruce. Au proptit-o într-o fund?tur? ?i dup? câteva ceasuri au adus un b?rbat crunt r?nit ?i l-au pironit pe lemnul ei. Îngrozit, cedrul î?i plângea mo?tenirea barbar? pe care i-o l?sase via?a.

Nu trecuse nici trei zile, ?i cel de-al treilea copac ?i-a în?eles totu?i menirea: b?rbatul care fusese b?tut în cuie pe el era acum Lumina care lumina totul. Crucea înjghebat? din lemnul lui nu mai era un simbol al torturii, ci se preschimbase într-un semn de izbând?.

Cum se întâmpl? totdeauna cu visele, cei trei cedri din Liban ?i-au v?zut împlinindu-li-se soarta dorit? -, dar nu a?a cum î?i închipuiser? ei c? avea s? fie.

 
*
A fost aceasta o poveste scris? de Paulo Coelho , pe care v-o d?ruiesc vou?, colind?torii dragi ai blogului meu, la care adaug ur?rile mele de a petrece S?rb?torile reînn?scu?i întru Iubire! Cr?ciun fericit! 

Tags:Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X