CovriGul

5 ianuarie 2009

El: cap de familie
Ea: sup?rat? c? nu este ea prima pe lista personajelor
El jr: microbist, nu-?i d? pantofii cu crem? diminea?a, poart? adida?i
Ea jr: în cre?tere
Soacra (cui?): în descre?tere
Personajul impersonal: are o cot? mic? pe pia?a produselor de panifica?ie
 (la Prânz, a?teptând cu to?ii desertul care nu exist?, numai Ea ?tie asta, preventiv pentru cur? de sl?bire)

El: Ptiu!, trebuie s? scriu un scenariu!
To?i (dar to?i mira?i, cu excep?ia soacrei, ea face bor?ul prea acru): Un scenariu?Waw! (Soacra nu ?tie cuvântul ?sta)
El: Da, ce v? mira?i a?a ca pro?tii?!
 Ea jr: Tati,de când scrii tu scenarii?
Ea (f?când o grimas?): Haha, el ?i scenariile! (Râde for?at)
El jr: De unde ideea asta, vreun concurs ceva?
 El (indignat): „Haha” (imitând-o sarcastic pe Ea)! Mai bine nu v? spuneam…
Soacra (ciulindu-?i urechile, nu prea aude, nu a auzit nimic, oare?)
El: Da, am s? scriu un scenariu care s? m? scuteasc? s? mai sp?l vasele…
 El jr (spunând în gând cu voce tare): Da ce, e?ti marinar?
Ea (f?când o aceea?i grimas?): Haha, el ?i sp?latul vaselor! (Râde tot for?at)
Ea jr: Tati, dar ce e ?la un scenariu? (evident, nu prea îi r?spunde nimeni la întrebare)
El: ?i înc? nu v-am zis totul, …, un scenariu de umor!…
Ea (pr?p?dindu-se de râs, acum pe bune): Hahaha, scenariu de umor! Hahaha (Se ?ine cu mâinile de burt? de atâta râs; are burt?, nu v? face?i probleme)! Uit?-te la tine (El, într-adev?r foarte sobru) – umorul întruchipat! B?rbatul meu egal umorul întruchipat! Hahaha!
To?i (dar absolut to?i veselindu-se): Hihi!, haha!, hihi!, haha!…
Ea: Hahaha (cu un zgomot infernal încât, din cauza presiunii mari create, pocne?te un geam)!
To?i (tac mâlc)
Personajul impersonal (undeva, interogativ): pocne?te sau se sparge?
Soacra (în sfâr?it aude): ce a fost asta? Un scenariu de omor?
To?i (râd mâlc)
Ea jr: de umor mamaie!
Soacra: ei las?, nu m? corecta tu pe mine, c? ?tiu eu!
 (între timp scena se mai învesele?te, El verific? gaura din geam)
 El: Ptii ce gaur?! E perfect? ca cea din steagul revolu?iei!
Soacra: Gaura?
El: Da ce, nu-?i place?! E mare, intri cu totul în ea!
Soacra: Mai încet b?iete, c? aud copiii!
El jr: Copil? Pardon, mamaie, m? jicne?ti!
Ea jr: ?i nici eu nu mai sunt copil, sunt preadolescent?, a?a s? ?tii!
El: Stai mamaie, c? n-am f?cut nici o aluzie!
 Soacra: Ce ai f?cut, iluzii ?
Ea (în sfâr?it, prinzând un fir, dup? ce se gândise intens la emisiunea aia de aerobic?): Haha, el ?i iluziile! (Râde foarte for?at, i se v?d gingiile de sus, de?i e o femeie dr?gu??)
Ea jr: Tata iluzionistul ! Tata iluzionistul! Hai tati, f?-mi o scamatorie!
(Tat?l, adic? El, scoate din buzunar un teanc de bancnote de 100 euro ?i le pune pe mas?; to?i r?mân paf, inclusiv El)
El: Na, poftim!
(Apoi to?i se freac? la ochi. Faza 1: to?i v?d banii. Faza 2: to?i nu mai v?d banii, care dispar într-o clipit?)
 El (în sfâr?it nemaifiind sobru): Hahaha!
Ea: Ceeeeeeeeee?Soacra: Au disparuuut?
Ea jr: Cum?
El jr: Când?
 El (foarte relaxat): Ave?i orbul g?inilor, ba nu, pe al coco?ilor! Hihi (fals acum)! 
Soacra (când aude, când nu aude): Maic?, s? nu mânca?i c? astea are aviar?!
Ea jr: Nu mamaie, vorbeam de bani! Banii nu au aviar?!
Soacra (aude ceva): Ce au? Viagra?
 (râd cu to?ii, inclusiv soacra care vrea s? fie în ton cu restul, chiar dac? nu pricepe replica, e bine în condi?ii neprivilegiate s? fii la mod?)
 El jr: Mamaie, hai c?-i dep??it? poanta asta cu aviara!
Ea jr (schimbând sensul discu?iei): Fain, cum ai f?cut tati asta?
 El jr (vrând s? se bage în seam?): parc? a fost o pas? de-a lui Mutu!
 Soacra: S? nu m? faci pe mine mut?, oi fi eu surd? dar mut? nu! (?i începe s? palavrageasc? de sperie pân? ?i pere?ii)
Personajul impersonal (face pe el – f?in?): mi-e fric?!!!
Soacra (devenind foarte isteric?): Am s? pleeeeeec! Nu mai stau cu voi! Am s? pleeeeeeeeec! M? duc în lumea mea! Auziiiiiiii?i?!
El jr: Unde?
Soacra: Unde o în??rcat mutu iapa! (cineva trage apa la baie, doar pentru c? „apa” rimeaz? cu „iapa”)
El: Hai, lini?ti?i-v?, c? nu pot s? m? concentrez la scenariu! (apoi adresându-se c?tre El junior) Ce-ai f?cut azi la examen?
El jr: Ei, l-am luat, dar Fane a dat bani la greu!
To?i (mirându-se): Seriooooooos?!
 El jr: Cum s? nu! A pus banii între foile albe ?i s-a dus la profesor s? predea a?a lucrarea. ?i profu zice:
-         Domnule student, dar dumneavoastr? nu a?i scris nimic!?!?!?
-         Domnule profesor, replic? Fane, v? în?ela?i, v? rog s? v? uita?i mai atent!
-         (profesorul întoarce o pagin? ?i dintr-o dat? se lumineaz?, v?zând banii) Aaaaa, v? rog s? m? scuza?i, domnule student, ?i-nc? ce bine a?i scris!!!!!!!!!!!
To?i (hohotesc)
El: Las?, c?-i ?tiu eu pe ??tia. La fel se întâmpl? ?i la vam?, te ia vame?ul în primire: cartea verde, cartea verde!, strig? de-?i sar capacele (de canal, adaug? cineva), iar tu îi pui 50 de euro ?i el zice c? este o eroare, apoi îi mai pui 50 de euro ?i abia atunci el zice c? po?i s? treci, da chestia este c? ?ie nici nu-?i trebuie carte verde la întoarcerea în ?ar?…
 Ea: P?i la fel s-a întâmplat ?i cu prietenul nostru din Australia, c? el zice c? a vrut s? intre în ?ar? ca cet??ean român ?i ?ia de la Otopeni i-au cerut 100 de euro ?i pân? nu a zis c? e ?i cet??ean australian, ?ia nici n-au vrut s? se gândeasc?…
El (dup? o pauz? prelungit?): ?i nici un desert, nici m?car acolo un covrig?!…
Ea (d? din mâini a lehamite, prohibitiv)
 
 (sun? telefonul fix)
(to?i, dar absolut to?i se reped spre hol s? r?spund?, cu excep?ia Ei jr care apuc? s? închid? u?a încât s? nimereasc? to?i cu capetele de ea): poc!, poc!, poc! poc!
Ea jr (hlinzindu-se): scenariu de artilerie!
(telefonul fix sun? în continuare)
 (uit? to?i de „poc!” ?i reiau asaltul holului)
El jr: Pe mine m? caut?!
Ea: Ba pe mine!
El (oarecum panicat, se gândea c? e amanta): V? omor, nu v? agita?i, e al meu! 
Soacra: Tree s?? m?? caute cineva…
(deodat? sun? telefoanele mobile, dar absolut toate telefoanele mobile din cas?, inclusiv cel al Ei jr; toat? lumea se îndreapt? s? r?spund? la mobile, fiecare pe unde ?i l-a l?sat; Soacra îl avea atârnat de o funie la gât, dar ?i-a tras chilo?ii peste el din gre?eal?, se ascunde într-un col? ca s? n-o vad? ceilal?i când ?i-l scoate, sau mai ?tii de ce îl ?ine acolo; Ea l-a uitat, tot din gre?eal?, în frigider, îl scoate acum cu o pojghi?? de ghea?? de mam? mam?; restul? ei, în câteva secunde nu apuci s?-i vezi pe to?i)
(telefonul fix sun? în continuare, dar nu se mai ocup? nimeni de el, ori poate cineva apas? din gre?eal? pe tasta SPK. ?i se aude o voce, waw! waw! ce voce, feminin?, pi?ig?it? în si bemol: Aloooo! Sunt Mimi de la Avon!)
El (pe mobilul lui):
Ea (pe mobilul ei):
Ceilal?i (pe mobilul lor)
 
 (Se retrag de la mas? cu ton?ii, pardon, cu to?ii)
(Soacra, oacra, acra în camera ei, adic? în sufragerie, la TV, dar în apartamentul de peste drum)
(El în dormitor cu Ea, de?i sunt pe cu?ite, fac sex: uh!, ah!, uhhhh!, aaahhh!)
(„Copiii” r?mân în buc?t?rie)
 El jr (c?tre Ea jr): vrei s?-?i ar?t ceva ce n-ai mai v?zut vreodat? dar nici n-ai s? mai vezi vreodat??
Ea jr (bucurându-se crescendo) Daaaaaaaaaa! Nemaipomenit! (în mintea ei deja vede bagheta lui Harry Poter etc.)
El (scoate din buzunar un covrig ?i o întreab?): Ai mai v?zut acest covrig vreodat?? (dup? care îl m?nânc?)
Ea (dezam?git?, recunoa?te în gând ori pe fa?? c? acel covrig nu-l mai v?zuse niciodat?, dar nici nu avea s?-l mai vad? vreodat?; dintr-odat? vorbele i se blocheaz? în gât)
(Personajul impersonal dispare instantaneu prin digerare)
 
FIN

Tags:Comments are closed.

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X